At se problemer som muligheder – en refleksion

Psykolog hjælp

Som undervisere på FEGU Hellerup møder vi tit elever, hvis indlæringsevne er nedsat på grund af problemer. Et problem er jo per definition noget, der ikke med lethed kan løses, og derfor har de jo fået et dårligt ry : – ).

Indlæringsproblemer har vi hørt om, og de kan få enhver lærer eller forælder til at gyse. Også oprindelsen af ordet problem er lidt af en gåde for mig: ’pro’ betyder frem og ’-blem’ kommer fra græsk ballein, at kaste.

Så ’problem’ skulle betyde noget, som man kastede frem foran sig; måske skal det forstås som ting andre har kastet foran dig, en slags forhindring som du skal klare på din vej.

Problemløsning som udfordring

Det får mig til at tænke på definitionen på en optimist og en pessimist: de ser begge på den samme flaske, og optimisten konstaterer at flasken er halvt fuld hvorimod pessimisten mener, at flasken er halvt tom. Lad os antage det optimistiske synspunkt. Dette vil afstedkomme, at vi betragter problemer som noget, der giver os beskæftigelse og sørger for, at vi udvikler os og søger nye og bedre løsninger til de udfordringer vi står overfor. Udfordringer uden hvilke vi ville stagnere og køre i det samme spor og aldrig have opfundet hjul, ild eller flyvemaskine. Og så kan man jo sige, at problemer er knyttet til de mål, man har sat sig.

Vækst og udvikling gennem problemer

Det giver sig selv, at hvis man som et personligt eller professionelt mål har at nedbringe forureningen, så får man pludselig store problemer, men her skal man huske, at situationen er selvvalgt. Til gengæld er belønningen kolossal, når man får klaret problemerne i form af selvtillid og følelsen af virkelig at have udrettet noget. Uanset, om ens problemer er noget, man har valgt eller ej, så er det noget, som får os til at vokse, holde vores fokus væk fra os selv og udvikle os til at finde bedre måder at gøre tingene på og forstå nye ting. Vi står jo alle sammen med det samme problem: at kvalificere os til livet. Med tanke på ’good old Darwin’ kan man sige, at vi må hele tiden udvikle os hen imod den bedste udgave af os selv for at blive valgt som medspiller af vores artsfæller.

Ordforståelse og indlæringsproblemer

Tilbage til dem med indlæringsproblemer. De nye opdagelser peger på, at disse mennesker skal arbejde med deres ordforståelse, især de ord, som de ikke har forstået i deres løbebane. Så viser erfaringen, at så bliver de bedre til at ’tænke i emnerne’, hurtigere til at gøre ting og de vil synes, at det er sjovere at lære noget.

Se mere

Rengøring

Rengøringsservice

Professionel rengøringsfirma For mange udgør rengøring en betydelig tidsrøver i dagligdagen. Ved at overlade denne opgave til professionelle, frigøres der tid til det, man virkelig

ems-træning
Din sundhed

EMS-Træning

EMS-træning er en revolutionerende tilgang til effektiv træning, der giver dig mulighed for at opnå resultater på kort tid. Med EMS-træning kan du styrke dine