Kost og skole

Mad

Jeg læste en interessant artikel skrevet af en dyrefoderfabrikant. Han sagde, at man kunne kurere en hvilken som helst sygdom hos et dyr, fordi man fuldstændigt kunne kontrollere, hvad den fik at spise. Hvor meget det udsagn holder, ved jeg ikke, men lad os antage, at der er noget om snakken. Kroppen er jo en kulstofmaskine, som forbrænder det vi putter i den under konstant optagelse af ilt og udskillelse af kuldioxid og vand samtidig med, at vi får noget energi ud af det.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.

Vigtigheden af vitaminer og mineraler

Biokemien i kroppen er uhyre indviklet og afhængig af samspillet mellem rigtig mange ting. Som eksempel kan nævnes D-vitaminet, som forskere i nyere tid har klassificeret som et specielt vigtigt stof, hvis vidunderlige egenskaber vi alle har hørt om. D-vitaminet er for eksempel afhængig af magnesium for at virke, så har vi underskud af dette mineral, kan alverdens D-vitamin ikke hjælpe os. I den jungle af information om sundhed, vi befinder os i, er det vigtigt at skaffe os de overordnede data, de informationer, der kan forårsage den bedste tilstand i kroppen eller skabe den største, positive forandring i kroppen, når vi anvender dem.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.

Enzymers rolle i kroppen

En sådant overordnet datum fandt jeg i en biokemibog for gymnasiet. Det handlede om enzymer, de stoffer, der regulerer de uhyre mange processer, der foregår i kroppen, uden selv at blive forbrugt. Disse enzymer kræver to stoffer for at virke, et vitamin eller et mineral. Derfor betydningen af at få tilstrækkeligt med disse vitaminer og mineraler, et faktum, som mange læger vist ikke har forstået, nok på grund af, at deres sponsor- og støtte- institution, medicinalindustrien, ikke kan se potentialet i vitaminer og mineraler, fordi disse ikke er ’patentbare’, naturlige stoffer som de er.

Manglende mineraler i kosten

Disse stoffer skulle vi få, når bare vi spiser alsidigt nok, siger lægerne, men det kræver jo ikke den store raketvidenskab at forstå, at hvis man fravrister jorden dens mineraler gennem intensiv dyrkning af planter, så skal de tilføres, og da kunstgødning kun er tilsat en lille del af de for kroppen krævede mineraler, må slutligningen blive, at folk generelt mangler et eller flere mineraler. Dette stemmer overens med de undersøgelser Jeg har set, og så er det godt, at vi kan supplere vores mad med tilskud, efter at have fået foretaget en kompetent analyse af vores beholdning af disse mineraler.

FEGU Hellerups fokus på ernæring

FEGU Hellerup er vi opmærksomme på nødvendigheden af at informere forældre til de elever, der udviser tegn på mangelfuld ernæring. Vi arbejder aktivt på at skabe bevidsthed om vigtigheden af en sund og varieret kost, der indeholder de nødvendige vitaminer og mineraler for at sikre elevernes trivsel og sundhed. Gennem samarbejde med forældre og opmærksomhed på elevernes kostvaner håber vi at bidrage til en bedre ernæring og dermed også bedre muligheder for læring og trivsel hos vores elever.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.