Velvære

Dette blogindlæg handler om, hvordan du skal tag af dig selv. Det kan være svært til tider at holde sammen på alle trådene i ens liv, og derfor er det vigtigt at huske at passe på sig selv. Vi vil komme ind på hvad velvære egentlig er, og hvorfor det er vigtigt at trives, både mentalt og fysisk.

Hvad er velvære?

Velvære handler om at være i en tilstand af sundhed, lykke og veltilpashed. Når man er i en tilstand af god velvære, så kan man som person fungere bedst muligt både fysisk og mentalt. Det er enormt vigtigt at passe på sig selv, og have det godt. Det kan ses på dit arbejde, dine relationer og stort alle steder i dit liv.

Der er mange ting, som kan give dig bedre trivsel. Det kan være i forhold til sundere ernæring, motionere, få bedre søvn og være sammen med mennesker. Ved at finde balance på disse områder, så er der en stor sandsynlighed, at du vil opleve en del positive følelser, og blive en del mere tilfreds med dine omgivelser og liv.

Dit velvære er IKKE statisk

Det vigtig er holde fast i, at dit velvære ikke er statisk. Velvære kan svinge fra dag til dag, afhængig af dine nuværende omstændigheder. Selvom du har det godt, og er tilfreds hvor du er lige nu, kan fx et pludselig dødsfald i familien påvirke dig, eller måske er der ekstra pres på arbejdet på grund af nedskæringer.

Hvis du sørger for at tage flere skridt, og forbedrer dit velvære på alle områder af dit liv, kan du på den måde bevare en følelse af velvære selv i meget hårde og udfordrende tider.

Forskel på velvære og sundhed

Nogen ser velvære og sundhed som det samme begreb, men der faktisk en klar forskel:

Sundhed er en tilstand, som er helt objektiv, og kan måles på fx ens kropsvægt, blodtryk eller kolesteroltal.

Velvære er en mere subjektiv tilstand, der kan være forskellig afhængig af personen. Det handler om fysiske, mentale og følelsesmæssige tilstande, og det kan ændre sig over tid, hvis der opstår en særlig situation i ens liv.

Ikke nogen klar definition på velvære

Der er ikke blot en enkelt måde at definere velvære på, men der er nogle definitioner, som bruges meget fx selvværd, livstilfredshed, velbehag og positive relationer.

Velvære handler i sidste ende om, at man har det godt både fysisk og mentalt med sig selv. Det er vigtigt at have et godt fysisk helbred, men det er også vigtigt at have fokus på at skabe et liv, som fremmer ens generelle velvære, og dermed gøre dig mere tilfreds og lykkelig som person.

Hvorfor er trivsel vigtigt?

Det er vigtigt at have en god trivsel, fordi det giver dig mere overskud til at nyde dit liv, og have energi og motivation til at gøre de ting, som du brænder for at opnå. Der er flere faktorer, som kan sikre at du får en bedre trivsel.

Mental sundhed hjælper imod stress i hverdagen

Det er meget vigtigt for ens velvære at have det godt mentalt. Vores mentale sundhed påvirker os i, hvordan vi tænker, føler og opfører os. Hvis vi har et godt mentalt helbred, så har vi det godt med os selv, og kan lettere tackle en hverdag præget af stress. Det gør os bedre til at træffe gode valg i vores liv, og hvordan vi agerer positivt overfor vores nære relationer.

For at sikre et sundt mentalt helbred, skal vi sørge for at motionere regelmæssig, spise en sund og frisk kost, få tilstrækkelig nok søvn, afsætte tid til at hvile hjernen og have social samvær.

Fysisk sundhed giver mere energi til hverdagen

Det er vigtigt for vores velvære at være fysisk aktiv, da det påvirker, hvordan vi har det, og hvordan vi fungerer generelt i hverdagen. Ved at vi får et godt fysisk helbred, så skaber vi også mere energi til hele vores hverdag. Det giver os også evnen til at gøre det, vi nyder, og gør os bedre til at komme os efter en skade eller sygdom.

For at opnå det gode fysiske helbred, er det vigtigt at have en sund, balanceret kost og sørge for at motionere regelmæssigt i løbet af ugen, samt sørge for at få nok søvn.

Vores sociale forhold hjælper os i svære tider

Vores relationer omkring os er også med til at sørge for, at vi har en god trivsel. Det er den kærlighed, støtte og sympati vi får fra vores familie, venner og kollegaer, som er med til at hjælpe os igennem sværere situationer og perioder i vores liv. Det er derfor vigtig at behandle sine relationer.

For at bevare gode relationer er vi nødt til at være åbne og ærlige overfor hinanden, samt vise respekt og have tid til hinanden, så relationen ikke forsvinder.

Et godt miljø skaber tryghed og glæde

Miljøet, som vi lever i, har også en påvirkning på vores trivsel. Ved at have et rent og sikkert miljø får vi en følelse af tilpashed, og glæde i vores omgivelser. Det hjælper også på at holde os fysiske sunde, da vi bliver mindre udsat for skadelige giftstoffer og forurenende stoffer, som kan komme fra fx plastik.

For at opretholde et sundere miljø, så skal vi fokusere mere på at genbruge, sortere organisk affald fra restaffald, reducere energiforbruget og bruge cyklen mere i stedet for bil, eller offentlig transport.

De mindste ændringer kan gøre en stor forskel

Hvis du aktivt forbedrer dit velværd, vil du se at det har en positiv effekt på stort set alle aspekter i dit liv. De mindste ændringer du foretager i din rutine, vil skabe markante forbedringer i, hvor lykkelig og sund du er.

Sørger vi for at have et godt mentalt helbred, et sundt fysisk helbred, behandle vores relationer med omhu, og sørger for et sundere og sikrere miljø, så vil vi leve et langt bedre liv.

Se mere

Rengøring

Rengøringsservice

Professionel rengøringsfirma For mange udgør rengøring en betydelig tidsrøver i dagligdagen. Ved at overlade denne opgave til professionelle, frigøres der tid til det, man virkelig

ems-træning
Din sundhed

EMS-Træning

EMS-træning er en revolutionerende tilgang til effektiv træning, der giver dig mulighed for at opnå resultater på kort tid. Med EMS-træning kan du styrke dine